top banner

Zahrada jako refugium

Zahrada jako refugium


Dalo by se říci, že březen je měsícem propojujícím zimu a jaro. Utvrzuje nás v tom probouzející se příroda; náhlé zjištění doprovázené až dětinskou radostí, že se začíná daleko později stmívat, ale hlavně jarní rovnodennost, která nastává kolem 21. března.

Čím je toto období kolem jednadvacátého tak zajímavé? Mnohé může zarazit, proč ta neurčitost, proč „okolo“ a ne prostě jen „21. března“? Jde o to, že toto vžité datum, je jen jakýmsi kalendářním, úředním nebo možná dnes i církevním počátkem jara. Tento začátek jara je důležitý pro výpočet pohyblivého svátku Velikonoc. Ale astronomické jaro nastává vždy ve chvíli jarní rovnodennosti, tedy okamžiku, kdy Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník − přechází z jižní polokoule na severní. Zajímavostí je, že počátek astronomického jara se s tím kalendářním shodoval naposledy v roce 2011. Dalším termínem, kdy jaro bude právoplatně začínat onoho 21. března bude v našem středoevropském časovém pásmu až v roce 2102!

Předjaří

Předjaří


Počátkem roku, kdy přírodě suverénně vládne paní zima, a naše zahrady jsou zkřehlé mrazem nebo v lepším případě zasypané sněhem máme ještě trochu času promyslet si, co nás vše v letošním roce čeká. Je to období, jež nám umožňuje naplánovat sled prací, bez kterých se zahrada neobejde, ale také co nového bychom chtěli na svých pozemcích dosáhnout, kde založit trvalkový či zeleninový záhon, co zajímavého vysadit do předzahrádky nebo jakou odrůdu opravdu stáleplodícího jahodníku či remontantního maliníku vybrat.